Hướng dẫn

Các bạn nhớ đăng nhập trước khi thực hiện. Để biết mã tài khoản của mình.

Bước 1. Like Fanpage Vnlinks.net. <== Ấn nào đây (bỏ qua nếu đã like)

Bước 2. Share bài viết và nhập mã TK của bạn. Đăng bài ở chế độ công khai. Share <== Ấn nào đây

Image

Bước 3. Ấn nút dưới để nhận VIP.

Nhận 5 ngày VIP