💳 VIP / VIP+ Access

 • Access to VIP files
 • Download multi-filehosters
 • High download speed
 • Downloads start instantly
 • Support parallel downloads
 • Resume aborted downloads
 • Watch online
 • No ads & filesize limit
 • Priority support
TRIAL (2 days)
20 k
vnđ
 • 2 days VIP *
 • momo
  Ví Momo
 • atm
  Ngân hàng
 • mobile card
  Thẻ cào
 • paypal
  $1.19
WEEKLY (5 days)
49 k
vnđ
 • 5 days VIP+
 • momo
  Ví Momo
 • atm
  Ngân hàng
 • mobile card
  Thẻ cào
 • paypal
  $2.49
MEDIUM (90 days)
+ 30 DAYS FOR FREE!
299 k
vnđ
 • 90 days VIP+
 • momo
  Ví Momo
 • atm
  Ngân hàng
 • mobile card
  Thẻ cào
 • paypal
  $14.99
BIG (180 days)
499 k
vnđ
 • 180 days VIP+
 • momo
  Ví Momo
 • atm
  Ngân hàng
 • mobile card
  Thẻ cào
 • paypal
  $24.99
HUGE (365 days)
ONLY $0.1 PER DAY!
899 k
vnđ
 • 365 days VIP+
 • momo
  Ví Momo
 • atm
  Ngân hàng
 • mobile card
  Thẻ cào
 • paypal
  $44.99
 • * Quyền hạn của gói TRIAL [20k] là VIP, các gói còn lại là VIP+
 • Giới hạn GB sử dụng hàng ngày của mỗi host được liệt kê ở cột bên phải (Vip / Vip+ Daily Limit)
 • Sau khi thanh toán nhưng chưa nhận được VIP+, vui lòng liên hệ admin qua facebook https://fb.com/vnlinksdotnet
 • Lưu ý: Việc chia sẻ tài khoản VIP+ cho người khác, hack/cheat point, spam hệ thống sẽ bị khóa tài khoản mà không có thông báo trước.
 • * The permission of the TRIAL package [20k] is VIP, other packages are VIP+
 • The daily limit of each host is listed in the right column (Vip / Vip+ Daily Limit)
 • If you have any problem in payment, please contact me via fanpage https://fb.com/vnlinksdotnet
 • Warning: If you sharing account to public or abuse violations, your account will be ban.