💳 Nâng cấp VIP

Lựa chọn gói cần nâng cấp.

Tính năng Free VIP VIP Plus
Hỗ trợ nhiều host [Danh sách] Bị giới hạn Tất cả các host trong nước Tất cả các host trong và ngoài nước
Dung lượng tệp tin Bị giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Số lần get link trong ngày Bị giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tốc độ tải < 512KB/s 1MB/s ~ 2MB/s 1MB/s ~ 2MB/s
Số lượng kết nối khi Download 1 connection 2 connections 2 connections
Khả năng Resume Download
Hiện quảng cáo Không Không
Số point mỗi lần get link +1 +2 +2
Ngừng nâng cấp gói VIP

∗Lưu ý: Việc chia sẻ tài khoản VIP cho người khác sẽ bị xóa VIP

Mệnh giá Số ngày Vip
10,000 VNĐ 1 ngày VIP
20,000 VNĐ 5 ngày VIP
50,000 VNĐ 20 ngày VIP
100,000 VNĐ 40 ngày VIP
200,000 VNĐ 80 ngày VIP
500,000 VNĐ 200 ngày VIP
Mệnh giá Số ngày Vip
10,000 VNĐ 15 ngày VIP
20,000 VNĐ 30 ngày VIP
50,000 VNĐ 90 ngày VIP
Mệnh giá Số ngày VIP Paypal Credit Card (Comming soon)
$0.99 1 day VIP
$1.99 7 days VIP
$5.99 30 days VIP
$10.99 60 days VIP
$14.99 90 days VIP
$26.99 180 days VIP
$49.99 365 days VIP